Realizujemy bardzo dużo zamówień dla instytucji (domy opieki, koła gospodyń wiejskich, różne ośrodki, harcerstwa, osp, gminy, powiaty itp.

Dostosowujemy się do wszystkich wymogów dotyczących finansowania, odroczone terminy płatności, faktury proforma, nabywca/odbiorca itp. Jesteśmy elastyczni.

Prosimy o kontakt sklep@ekosznurek.pl